Kinh Doanh Phân Phôi1
0982878809
Kinh Doanh Phân Phối 2
0989389239
Kinh Doanh Phân Phối 3
0985772489
Kinh Doanh Phân Phối 4
0989389239

Chuyển khoản qua tài khoản công ty:

 

Chủ tài khoản

Công ty CP công nghệ viễn Thông Hà nội

Số tài khoản

3180201010884

Ngân hàng

Ngân hàng Agribank

Chi nhánh

Thanh trì - Hà Nội

----

Chuyển khoản qua tài khoản cá nhân:

 

Chủ tài khoản

Đinh Văn Dũng

Số tài khoản

3180205197594

Ngân hàng

Ngân hàng Agribank

Chi nhánh

Thanh trì - Hà Nội

----

 

Chuyển khoản qua tài khoản cá nhân: 

 

Chủ tài khoản

Đinh Văn Dũng

Số tài khoản

21510000444968

Ngân hàng

Ngân hàng đầu tư (BIDV)

Chi nhánh

Cầu giấy - Hà Nội